Polityka Prywatności SCO-PAK S.A.
PL EN
tektura2,3 i 5
warstwowa
opakowaniakartony klapowe
i fasonowe
papierdo wyrobu tektury
i opakowań
tekstura "plaster miodu"idealna jako lekki
wypełniacz
kątownikido zabezpieczeń
i transportu materiałów

Raporty ESPI 2013

1_2013 - Przekazanie informacji w formie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego pobierz
2_2013 - Informacja o zatwierdzeniu przez KNF aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego pobierz
3_2013 - Przekazanie informacji w formie aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego pobierz
4_2013 - Informacja o zatwierdzeniu przez KNF aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego pobierz
5_2013 - Lista akcjonariuszy do NWZA SCO-PAK SA w dniu 16 kwietnia 2013 - kancelaria tajna DIA-S  
6_2013 - Treść uchwał podjętych przez NWZA SCO-PAK SA w dniu 16 kwietnia 2013 roku pobierz
Protokół NWZA SCOPAK 16 04 2013 pobierz
7_2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA SCO-PAK SA pobierz
8_2013 - Przekazanie informacji w formie aneksu nr 8 do prospektu emisyjnego pobierz

9_2013 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA SCO-PAK SA w dniu 25 06 2013

pobierz
Ogloszenie_ZWZA_SCO-PAK_SA_25_06_2013 pobierz
Projekty_uchwal_ZWZA_SCO-PAK_SA_25_06_2013 pobierz
10_2013 - Informacja o zatwierdzeniu przez KNF aneksu nr 8 do prospektu emisyjnego pobierz
Aneks_NR_8_do_prospektu_emisyjnego_SCO_PAK SA pobierz
informacja dodatkowa SCO-PAK SA za 2012 rok pobierz
opinia z badania sf SCO-PAK SA za 2012 rok pobierz
raport z badania sf SCO-PAK SA za 2012 rok pobierz
sf SCO-PAK SA za 2012 rok z wprowadzeniem pobierz
sprawozdanie zarządu z działalności SCO-PAK SA za 2012 rok pobierz
11_2013 - Istotne wydarzenia pobierz
12_2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych pobierz
13_2013 - Lista akcjonariuszy do NWZA SCO-PAK SA w dniu 25 czerwca 2013 - kancelaria tajna DIA-S  
   
14_2013 - Zmiana warunków emisji obligacji serii C pobierz
15_2013 - Wykaz akcjonariuszy 5% głosów na ZWZA SCO-PAK SA w dniu 25 czerwca 2013 roku pobierz
16_2013 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA SCO-PAK SA w dniu 25 czerwca 2013 roku pobierz
Protokol_z_ZWZA_SCO-PAK_S.A_z_25.06.2013 pobierz
17_2013 - Emisja obligacji serii E pobierz
18_2013 - Zmiana terminu zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii E pobierz
19_2013 - Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D pobierz
20_2013 - Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D pobierz
21_2013 - Zmiana terminu zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii E pobierz
22_2013 - Zakończenie emisji obligacji serii E pobierz
23_2013 - Rozliczenie emisji obligacji serii C, D i A pobierz
24_2013 - Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii E pobierz
25_2013 - Wybór biegłego rewidenta pobierz
26_2013 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 pobierz
27_2013 - Emisja obligacji serii F pobierz
28_2013 - Rozliczeniu emisji obligacji serii B pobierz
29_2013 - Zakończenie emisji obligacji serii F pobierz
30_2013 - Umorzenie obligacji serii A, serii C i serii D pobierz
31_2013 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii E pobierz
32_2013 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii F pobierz
33_2013 - Umorzenie obligacji serii B pobierz
34_2013 - Udzielenie poręczenia pobierz
35_2013 - Udzielenie poręczenia pobierz
36_2013 - Umowa znacząca pobierz
37_2013 - Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji podmiotu zależnego pobierz
38_2013 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii E pobierz
39_2013 - Emisja obligacji serii G pobierz
40_2013 - Zakończenie emisji obligacji serii G pobierz
   
   
   
   
Kontakt

Scopak

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SCO-PAK S.A.
ul. Wojsławicka 7
22-100 Chełm
Telefon: 82 563 92 78
Telefon: 603 534 776
NIP: 563-15-88-270
REGON: 110150964

info@scopak.com.pl info@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl