Polityka Prywatności SCO-PAK S.A.
PL EN
tektura2,3 i 5
warstwowa
opakowaniakartony klapowe
i fasonowe
papierdo wyrobu tektury
i opakowań
tekstura "plaster miodu"idealna jako lekki
wypełniacz
kątownikido zabezpieczeń
i transportu materiałów

Raporty ESPI Okresowe 2017

I. Raport kwartalny SA-Q 1_2017  
1. Raport kwartalny SA-Q 1_2017 pobierz
2. Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2017 pobierz
II Raport półroczny SA-P_2017  
1. Raport półroczny SA-P_2017 pobierz
2. Informacja dodatkowa pobierz
3. Sprawozdanie z działalności Emitenta pobierz
4. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego pobierz
5. Oświadczenie Zarządcy pobierz
6. Oświadczenie Zarządcy pobierz
III Raport kwartalny SA-Q 3_2017  
1. Raport kwartalny SA-Q 3_2017 pobierz
2. Informacja dodatkowa za 3Q_2017 pobierz
IV Raport kwartalny SA-Q 4_2017  
1. Raport kwartalny SA-Q 4_2017 pobierz
2. Informacja dodatkowa za 4Q_2017 pobierz
V. Raport roczny SA-R 2017 pobierz
1. Sprawozdanie z badania SF za 2017 pobierz
2. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego  pobierz(oświadczenie o rzetelności) pobierz
3. Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej  pobierz(oświadczenie o biegłym) pobierz
4. Pismo Prezesa Zarządu pobierz
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 pobierz
6. Dodatkowe noty objaśniające pobierz
7. Informacja dodatkowa za 2017  pobierz
8. Sprawozdanie z działalności za 2017 pobierz
9. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego pobierz
   
Kontakt

Scopak

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SCO-PAK S.A.
ul. Wojsławicka 7
22-100 Chełm
Telefon: 82 563 92 78
Telefon: 603 534 776
NIP: 563-15-88-270
REGON: 110150964

info@scopak.com.pl info@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl