Polityka Prywatności SCO-PAK S.A.
PL EN
tektura2,3 i 5
warstwowa
opakowaniakartony klapowe
i fasonowe
papierdo wyrobu tektury
i opakowań
tekstura "plaster miodu"idealna jako lekki
wypełniacz
kątownikido zabezpieczeń
i transportu materiałów

Raporty ESPI Okresowe 2018

I Raport kwartalny SA-Q 1_2018                                            
1. Raport kwartalny SA-Q 1_2018 pobierz
2. Informacja dodatkowa za 1 Q_2018 pobierz
II Raport półroczny SA-P_2018  
1. Raport półroczny SA-P_2018 pobierz
2. Informacja dodatkowa za I półrocze 2018 pobierz
3. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I półrocze 2018 pobierz
4. Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 pobierz
5. Oświadczenie Zarządcy o rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego pobierz
III Raport kwartalny SA-Q 3_2018  
Raport kwartalny SA-Q 3_2018 pobierz
Informacja dodatkowa za 3Q_2018 pobierz
 IV Raport kwartalny SA-Q 4_2018  
 1. Raport kwartalny SA-Q 4_2018    pobierz
2. Informacja dodatkowa za 4Q_2018 pobierz
V. Raport roczny SA-R 2018 pobierz
1. Sprawozdanie z badania SF za 2018 pobierz
2. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego   pobierz
3. Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej pobierz
4. Pismo Prezesa Zarządu pobierz
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 pobierz
6. Dodatkowe noty objaśniające pobierz
7. Informacja dodatkowa za 2018  pobierz
8. Sprawozdanie z działalności za 2018 pobierz
9. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego pobierz
10. Oświadczenia Rady Nadzorczej  
a. Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu             pobierz
b. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania z działalności i Sprawozdania finansowego za 2018 rok pobierz
c. Opinia Rady Nadzorczej do Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok     pobierz
11. Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok pobierz
Kontakt

Scopak

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SCO-PAK S.A.
ul. Wojsławicka 7
22-100 Chełm
Telefon: 82 563 92 78
Telefon: 603 534 776
NIP: 563-15-88-270
REGON: 110150964

info@scopak.com.pl info@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl