Polityka Prywatności SCO-PAK S.A.
PL EN
tektura2,3 i 5
warstwowa
opakowaniakartony klapowe
i fasonowe
papierdo wyrobu tektury
i opakowań
tekstura "plaster miodu"idealna jako lekki
wypełniacz
kątownikido zabezpieczeń
i transportu materiałów

Historia

SCO-PAK Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia „SCO-PAK” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej w styczniu 1988 roku przez trzech wspólników m.in. obecnego Prezesa Zarządu Grzegorza Pleskota i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tadeusza Pleskota.

Działalność gospodarczą w zakresie produkcji tektury falistej i opakowań Spółka rozpoczęła w miesiącu maju 1997 roku w obrębie nieruchomości, zlokalizowanej w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 7.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta St.Warszawy XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367265. Posiada nadany numer NIP 563-15-88-270 i REGON 110150964. Jest podatnikiem VAT UE.

Posiada siedzibę w Warszawie przy ulicy Prostej 28.
Prowadzi działalność produkcyjną w Chełmie i Orchówku k/Włodawy.

Najważniejsze etapy rozwoju w historii Spółki:
 • maj 1997 rok - nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, o łącznej powierzchni 18.364 metr.kw. W Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 7 i prawa własności posadowionych w obrębie tych działek budynków; produkcyjno-magazynowego i administracyjno-biurowego,
 • maj 1997 rok zakup używanej linii do produkcji tektury i opakowań oraz wytwornicy pary,
 • maj 1997 rok rozpoczęcie produkcji tektury,
 • marzec 1998 roku
 • zbycie przez wspólników założycieli 100% udziałów w kapitale zakładowym na rzecz spółki „PRESCOTT”S.A. z siedzibą w Chełmie,
 • maj 1999 rok – uzyskanie certyfikatu ISO 9001 w zakresie produkcji tektury falistej oraz produkcji i projektowania opakowań tekturowych,
 • lipiec 1999 roku podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.289.500 zł. i pokrycie przez PRESCOTT S.A. objętych udziałów o wartości nominalnej 2.679.500 zł aportem w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Chełmie przy ulicy Rampa Brzeska 39,
 • grudzień 2006 roku – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 6.351.000 zł i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez dwunastu nowych wspólników,
 • marzec 2007 rok – nabycie nieruchomości po byłej garbarni „POLESIE” w Orchówku koło Włodawy i rozpoczęcie budowy w jej obrębie fabryki papieru,
 • grudzień 2008 roku - zakończenie budowy fabryki papieru i rozpoczęcie prób montażowych i rozruchu technologicznego,
 • marzec 2010 roku przeniesienie siedziby Spółki z Chełma do Warszawy,
 • czerwiec 2010 roku opracowanie przez Zarząd planu przekształcenia „SCO-PAK” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w SCO-PAK Spółkę Akcyjną.
 • sierpień 2010 roku podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o przekształceniu „SCO-PAK” spółki z o.o w SCO-PAK Spółkę Akcyjną
 • październik 2010 rok zarejestrowanie SCO-PAK Spółki Akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego,
 • grudzień 2010 roku podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 11.837.500 zł przez emisję 4.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł. każda, w drodze subskrypcji prywatnej,
 • styczeń 2011 roku rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii C,
 • luty zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C,
 • marzec 2011 r. wprowadzenie 4.550.000 praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect,
 • marzec 2011 roku zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Miasta st.Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C.
Kontakt

Scopak

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SCO-PAK S.A.
ul. Wojsławicka 7
22-100 Chełm
Telefon: 82 563 92 78
Telefon: 603 534 776
NIP: 563-15-88-270
REGON: 110150964

info@scopak.com.pl info@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl sprzedaz@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl kadry@scopak.com.pl